Chúng tôi là ai?

EcO2 là chuyên gia hàng đầu trong kiểm soát các loài vật gây hại bằng phương pháp không độc hại. Chúng tôi cung cấp các giải pháp cho các vấn đề về dịch hại dựa trên nguyên tắc rất cơ bản rằng nếu không có oxy không có gì có thể tồn tại, ngay cả các loài côn trùng khó trị nhất.

Công nghệ của chúng tôi được các khách hàng sử dụng tại hơn 25 quốc gia trên toàn thế giới và được áp dụng để xử lý các mặt hàng thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, nhà kho và các cơ sở sản xuất, máy bay, sà lan và một số các vật phẩm (khảo cổ) đáng kể khác.